Predstavite svoju     
        firmu sa stilom !

 

Razlikujte se od drugih!         
    Opremite Vaš restoran
LUKSUZNIM JELOVNICIMA

 

Photo book ima primenu i u marketingu ! Photo book katalozi za firme zamišljeni su tako da Vašu firmu predstave na najluksuzniji način. Katalog se izrađuje sa brojem stranica po Vašem izboru, stranice se rade na foto papiru što garantuje navići kvalitet štampe, spajaju se termičkom obradom i na kraju pakuju u tvrde korice.

prednosti ove vrste kataloga su:
* najvići kvalitet štame garantuje da će te Vaš proizvod prikazati baš onako kako on izgleda.
* niste ograničeni količinom što znači da možete uraditi samo jedan katalog.
* i ono najbitnije-firma predsatvljena na ovaj način kod Vaših poslovnih partnera odaje utisak poverenja i velike profesionalnosti Vaše firme.